2010   Rokkon Shoujou (禄魂笑浄) und Tachi (太刀)
2009   Nouryoku Kokoro Utsuwa & Sainó Shin Ki
          (kein eigenes Jahresthema -> Basics, Kenjutsu,Seil..)
2008   Togakure Ryu Ninpo, Bushiwa
2007   Kukishinden Ryu
2006   Shizen gelernt mit Shinden Fudo Ryu (Ken und Taijutsu)
2005   Gyokko Ryu Kosshijutsu Happoubiken, Bo, Tachi und Taijutsu
2004   Roppou Kuji no Biken, Übungsschwert (Shinai)
2003   Juppou-sesshou, Kunai, Ninja-Tou, Tessen, Kyoketsushoge
2002   Hontai Takagi Yoshin Ryu Jutaijutsu, Daishou und Hakama
2001   Kosshijutsu aus Gyokko-Ryu und Daishou
2000   Koppojutsu aus Koto-Ryu, Gikan-Ryu und Gyokushin-Ryu, Teppan und Ninja-Tou
1999   Kukishinden Ryu Happo Hiken Jutsu und langes Seil
1998   Shinden Fudo Ryu Dakentaijutsu
1997   Jojutsu
1996   Biken
1995   Naginata, Daisho Sabaki Gata
1994   Yari, Kodachi
1993   Rokushaku Bojutsu
1992   Schwert
1991   Jutte und Taijutsu
1990   Koto Ryu und Hanbo